Çavuşoğlu Bims

İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI


Türkçe

English
 

ÇAVUŞOĞLU BİMS

Önemli bir deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde 17 Ağustos 1999 GÖLCÜK, 2 Kasım 1999 DÜZCE ve 23 Ekim 2011 VAN depremleri göstermiştir ki yapı güvenliği açısından, altyapının tanımlanmaması ve nitelikli üstyapı çalışmalarından yoksun yapılaşmalar bu derece ciddi can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Sürekli deprem tehdidi altında bulunan ülkemizde can ve mal kaybını en aza indirebilmek için yapı tasarımı üretimi ve denetimi açısından alınması gerekli pek çok önlem olduğu bir gerçektir. Hızlı ve çarpık kentleşmenin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde depreme dayanıklı yapıların inşası için zemin özelliklerinin iyi belirlenmesi, iyi projelendirme, kaliteli malzeme, doğru uygulama ve denetim gerekmektedir. Kaliteli malzeme seçimi için malzemenin depreme dayanıklılığı , diğer donatılarla uygunluğu ve binaya getirdiği yük, en önemli fiziksel özelliklerdir.

Depreme dayanıklı binalarda dikkat edilecek en önemli hususlardan biri duvarlardır. Duvarların olabildiğince hafif bloklar (bims hammadddesi kullanılarak) ile yapılması , bina iskeletine fazla yük bindirilmesini engeller. Böylece bina hafifliği oranında deprem emniyeti kazanmış olur. Tek eksenli basınç direnci sonuç larına göre taşıyıcı sistemlerde ponza agregaları kullanımının sakıncası açıktır fakat (agrega bağ layıcılarının çimento olması ve Bims 'in doğal çimentonun hammaddesi puzolan çimento olması) fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri açısından hafif yapı elemanları için en uygun malzemelerden bir tanesi ponza ve ponza'dan mamul yapı elemanlarıdır. Bu elemanların binanın yükünü hafifletmesi dışında ses ve özellikle ısı izolasyonu gibi bir çok ö zellikleri bulunmakla birlikte sağladığı yüksek enerji tasarrufu önemli bir gerçektir. Sadece inşaat sektörü değil Tekstil, Tarım, Kimya, Endüstriyel ve Teknolojik alanlarda kullanılan Ponza ve bims son yıllarda ülkemiz'de de hakettiği yeri almaya başlamıştır. Geçmişten günümüze Romalılar'dan süregelen dönemde keşfedilmiş olan Ponza, Mimar Sinan tarafından da bir çok yapıda kullanılmıştır.
E-KATALOG
Video
Türkçe
İngilizce
Arapça
Ulusal Teknik Onayımız
   
ÇAVUŞOĞLU BİMS
Yalıtımsız binaların Türkiye'ye maliyeti yıllık 7 milyar dolar!

Türkiye'de 18 milyon civarındaki konuttan yüzde 90'nında yeterli yalıtım yapılmıyor. Bina yalıtımına önem verilmemesi nedeniyle ortaya çıkan enerji açığının maliyeti ise yılda yaklaşık 7 milyar dolar.

Doğal kaynakların hızla tükenmesi, fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliği ve enerji için yüksek miktarda ödenen paralar ülkeleri bu konuda tedbirler almaya yöneltiyor.

Enerji ihtiyacının önemli bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Türkiye'de enerji verimliliğinin önündeki engellerin başında yalıtımsız binalar geliyor. Türkiye’de bulunan 18 milyon binanın yüzde 90'ı yalıtımsız.

Türkiye genelinde ısıtma ve soğutma için her yıl 13,5 milyar dolar harcandığı göz önüne alındığında yalıtımın bu miktarı azaltmada başlıca çözüm olduğu aşikârdır. Binalara yalıtım yapılması ile binaların enerji giderlerinin en az yüzde 50'si azaltılabilirken, bu da yıllık 7 milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor. 

Söz konusu tasarrufu yapabilmek için yeni yapılan binaların iyi ısı yalıtımı sağlayacak şekilde inşa edilmesi enerji israfını önlemedeki en önemli seçenek ve bu hususta devlet tarafından bir dizi yasal düzenlemeler yapıldı. 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi uygulaması, yeni binalarda ısı yalıtımını zorunlu hale getirdi. Yine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren daha önce 19 ilde uygulanmakta olan yapı denetim kanunu bütün illerde uygulanmaya başladı. Bu kanuna göre yeni binaların ısı yalıtımı tüm Türkiye genelinde denetleniyor ve yalıtımı olmayan binaların inşasına izin verilmiyor.Binaların ısı yalıtımında en büyük dış cepheyi oluşturan duvarların payı büyük ve ısı yalıtımından yüksek verim alabilmek için ürün seçimi en önemli unsur.Bugün için ülke genelinde yapılan her dört inşaatın birinde bims blok ürünleri kullanılıyor.Doğal, ekolojik, yalıtım özelliği ve yanmazlığının yanında,sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı olan ÇAVUŞOĞLU BİMS ürünü bims blokların, bir deprem ülkesi konumundaki ülkemizde yapısal özelliği itibariyle hafif olması nedeniyle de kullanımı ciddi bir avantaj sağlamaktadır.Bunun yanı sıra enerji verimliliğinde yüksek performans sağlayan binaların yapımında ÇAVUŞOĞLU BİMS ürünleri kullanılması mükemmel ısı yalıtım özelliklerinden dolayı tercih sebebidir.

Çavuşoğlu Bims Blokların Genel Yapısı

» Yapısındaki Silikat nedeniyle yangına dayanıklıdır.
» Yıkanmış ve kalibre edilmiş doğal agregadan üretilir.
» Rutubet, küf, terleme ve mantar oluşmasını önler.
» Doğal gözenekleri sayesinde ısı ve ses yalıtımı sağlar.
» Hafif yapısı sebebiyle binaların ağırlını azaltır.
» Binalarda çabuk soğumayı ve aşırı ısınmayı önler.
» Gözenekli yapısı ile çok iyi sıva tutucu olup, tasarrufludur.
» Bims ürünleri doğal malzeme olduğu için çevre dostudur.
» Özel işçilik gerektirmez, işçilik maliyeti düşüktür.
» Her nevi tesisat ve yüzey kaplamaları için idealdir.
» Organik bileşenlere karşı direnci yüksektir.
» Görünüm ve renkleri ile çevreyle uyumludur.
» Rötre çatlakları oluşturmaz.
» Depremde güvenlidir.
 
 
Diğer Kuruluşlarımız
Çavuşoğlu Otomotiv
Çavuşoğlu Motorlu Taşıtlar
Azim Koll.Şti.